Uncategorized

Geografia 1 P4

05.05.2020r.

Temat: Zakłócenia równowagi w środowisku przyrodniczym. Problem wody na świecie.

Celem lekcji jest przedstawienie zmian w środowisku wynikających z przekształcenia jednego z jego elementów oraz uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie.

Kontynentem, który ma najbardziej przekształcone środowisko przyrodnicze jest Europa, po drugiej stronie plasują się Australia i Antarktyda. Ingerencja w jeden ze składników środowiska powoduje naruszenie równowagi w całym środowisku.

Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego to przekształcenia jego jednego lub kilku komponentów, spowodowane różnymi formami działalności człowieka. Województwo śląskie jest powszechnie uważane za najbardziej antropogenicznie przekształcony obszar w Polsce mimo występowania w jego granicach terenów atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, turystycznym.

Przykłady zmian w środowisku przyrodniczym spowodowane działalnością człowieka znajdują się w podręczniku strona 159.

Działalność człowieka sprawia, że procesy pustynnienia zaczynają pojawiać się w miejscach, w których w warunkach naturalnych nie wystąpiłyby. Ich przyczyną są nie tylko zmiany klimatu powodujące zwiększenie częstotliwości występowania suszy w różnych częściach świata, ale także wylesianie, intensywna wysokotowarowa uprawa rolna, eksploatacja surowców mineralnych i wiele innych. Polecam materiał dydaktyczny na platformie https://epodreczniki.pl/b/pustynnienie-antropogeniczne/PVt8CJPgv dla zainteresowanych tematem.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2010 roku przyjęło rezolucję, w której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Woda jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na naszej planecie. Z tej przyczyny ustanowiono przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day), obchodzony corocznie 22 marca. Ma ten dzień przypominać, że wielu mieszkańców Ziemi – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Wydaje się nam, że problem ten nie dotyczy Polski. Nic bardziej błędnego, polskie zasoby wody są skromne, porównywalne z zasobami Egiptu. Mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami środkowej Afryki czy południowej i środkowej Azji.

Materiał dydaktyczny znajduje się na https://epodreczniki.pl/a/obszary-nadmiaru-i-niedoboru-wody-na-swiecie/DNMUBNJ9j oraz w podręczniku (strona 163-166).

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej ze zdjęciem rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń 4, 5 z e-podręcznika i przesłanie do mnie do dnia 10.05.2020 do godziny 20.

Obecnie słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Woda to nasz skarb – dbajmy o niego i uczmy innych racjonalnego gospodarowania jej zasobami.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik.

Pozdrawiam. Mariusz Kaczan