Uncategorized

Geografia 1 FTR

17.04.2020r.

Temat: Plutonizm i wulkanizm.

1. Wprowadzenie:

Przemieszczająca się w litosferze magma wywołuje wiele zjawisk wewnątrz skorupy ziemskiej i po przekroczeniu jej powierzchni.

Plutonizm to wszystkie procesy dotyczące magmy, zachodzące kilkadziesiąt kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Są wynikiem różnicy gęstości i ciśnienia magmy i skał otaczających, co umożliwia magmie przemieszczanie się. W wyniku następującego ochłodzenia, dochodzi do powstawania intruzji magmowych, czyli tworów będących wynikiem krystalizacji i krzepnięcia magmy w skałach. Są z nimi związane liczne złoża mineralne surowców skalnych i rud metali.

Wszystkie zjawiska natury związane z wydostawaniem się na powierzchnię ziemi produktów stałych, ciekłych i gazowych i z z wybuchami wulkanów to wulkanizm.

2.Praca z materiałem na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl

Proszę o zapoznanie się z zasobami e- podręcznika – https://epodreczniki.pl/a/jakie-procesy-wywoluja-zjawiska-wulkaniczne-i-trzesienia-ziemi/DI4ZOJnx4 rozdział 1, 2 oraz https://epodreczniki.pl/b/co-to-jest-wulkan-i-jak-jest-zbudowany/P1HNh6ZG9 a także zapoznanie się z ćwiczeniami zawartymi po temacie.

3.Sporządzenie notatki z uwzględnieniem definicji plutonizmu, wulkanizmu, podziału wulkanów, miejsc ich występowania.

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej ze zdjęciem notatki i przesłanie do mnie do dnia 19.04.2020 do godziny 20.

4. Podsumowanie:

Wulkan jest miejscem, gdzie magma z wnętrza Ziemi wydostaje się na powierzchnię w postaci lawy, popiołów i gazów wulkanicznych. Skutki erupcji wulkanicznych mogą być:

  • negatywne (np. ofiary w ludziach, zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej, urbanizacyjnej, upraw, duże ilości pyłów, występowanie trzęsień ziemi)

  • pozytywne (np. wzrost urodzajności gleb powulkanicznych, możliwości wydobycia surowców )

    5. Zagadnienia do powtórzenia przed sprawdzianem –

  • Budowa wnętrza Ziemi

  • Tektonika płyt litosfery i jej skutki

  • Dzieje Ziemi (ery, okresy, ważniejsze wydarzenia)

  • Formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego

  • Zjawiska wulkaniczne, trzęsienia Ziemi – skutki

6. Przykładowy test. Warto wykonać, szczególnie przed sprawdzianem, który odbędzie się na następnej lekcji. Wnętrze Ziemi test

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan