Uncategorized

Geografia 1 FTR

 01.04. 2020r.

Temat: Kronika dziejów Ziemi.

Rozwój świata organicznego stał się podstawą do podziału dziejów Ziemi na ery i okresy. Czas trwania poszczególnych er jest niejednakowy. Najdłużej trwały dwie najstarsze ery archaiczna i proterozoiczna.
Nazwy okresów pochodzą najczęściej od miejscowości lub obszarów kuli ziemskiej, gdzie po raz pierwszy geolodzy badali skały danego okresu. Na przykład kambr od rzymskiej prowincji Cambria (w Wielkiej Brytanii), jura od gór Jura położonych na granicy Szwajcarii i Francji, kreda od pochodzących z tego okresu dużych pokładów kredy piszącej.
Nazwy er pochodzą z języka greckiego i odnoszą się do rozwoju świata zwierzęcego:

  • archaik od archaios – starożytny
  • proterozoik od proteros i zoon – pierwsze zwierzę
  • paleozoik od palaios – dawny
  • mezozoik od mesos – środkowy
  • kenozoik od kainos – nowy

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/jak-poznano-dzieje-ziemi/DjFDh4plH w punkcie 3 – Wydarzenia, które ukształtowały geologiczną historię Ziemi.

Z działu – Zadania proponuję rozwiązać ćwiczenia 3-7 w celu sprawdzenia co zapamiętaliście.

Proszę sporządzić notatkę z lekcji wpisując ważniejsze wydarzenia w poszczególnych erach i okresach. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_09a.pdf

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie wykonanie karty pracy i przesłanie do mnie do dnia 2.04.2012 do godziny 20.

Karta -kronika dziejów Ziemi

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan