Uncategorized

Geografia 1 FTR

05.06.2020r.

Temat:Analiza odkrywki geologicznej.

Celem zajęć jest zbadanie, opisanie i sfotografowanie profilu glebowego w bezpiecznym wykopie ziemnym.

Temat będzie realizowany przez dwie jednostki lekcyjne.

  1. Zasady wykonywania odkrywki

Odkrywka to wykop o głębokości około 100–120 cm. Należy zadbać o to, aby jedna ze ścian wykopu była pionowa (pozostałe dowolnie – mogą być skośne). Szerokość odkrywki ze względów praktycznych powinna wahać się od 80 do 100 cm. Ściana, która będzie opisywana (pionowa), powinna być dobrze oświetlona (jeśli ściana będzie znajdowała się w cieniu, może utrudnić to określenie m.in. barwy poziomów, a tym samym zidentyfikowanie wszystkich warstw). Przed rozpoczęciem opisu ścianę należy zwilżyć, np. przy użyciu zraszacza do kwiatów, pozwoli to na uwidocznienie barwy poszczególnych poziomów.

2. Postępowanie po wykonaniu odkrywki

Po zakończeniu prac odkrywkę należy zasypać. Powinno się zadbać o to, aby w trakcie jej tworzenia poszczególne warstwy gleby (różniące się kolorem) odsypywać oddzielnie, a po zakończeniu prac, zasypując odkrywkę, zachować możliwie kolejność warstw.

W trakcie pracy przy wykonaniu odkrywki oraz w trakcie badań należy zachować szczególną ostrożność.

3. Po wykonaniu odkrywki należy sporządzić dokumentację fotograficzną odsłonięcia oraz przystąpić do opisu profilu, polecam zainteresowanym, można skorzystać ze strony https://epodreczniki.pl/a/gleby/DWvWgWYNR rozdział 3.

    1. Obejrzyj dokładnie przygotowaną odkrywkę glebową, a następnie: wyróżnij poziomy/warstwy widoczne na ścianie odkrywki i zaznacz je na rysunku w zeszycie poziomymi liniami.

    2. Oznacz górną i dolną granicę każdej warstwy, wpisując głębokość ich zalegania w centymetrach – w celu ich oznaczenia na odkrywce skorzystaj z taśmy mierniczej;

    3. Dla każdego poziomu określ barwę gleby.

    4. Rozpoznaj typ gleby.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam. M. Kaczan