Uncategorized

Geografia 1 FTR

13.05.2020r.

Temat: Rzeźbotwórcza działalność morza.

Celem lekcji jest określenie niszczącej i budującej działalności morza oraz poznanie form powstających w wyniku działalności morza.

Działalność morza polega na kształtowaniu wybrzeża wskutek niszczącej i budującej działalności. Erozja morska, inaczej abrazja polega na tym, że fale morskie uderzają w wysoki brzeg z ogromną energią. Proces niszczenia brzegu ilustruje film http://scholaris.pl/resources/run/id/69384 .

Budująca działalność morza widoczna jest na niskich i płaskich wybrzeżach.

Materiał dydaktyczny znajduje się w podręczniku w temacie „Rzeźbotwórcza działalność morza” oraz jest dostępny na stronie http://geografia24.pl/rzezbotworcza-dzialalnosc-morza/ . Po jego analizie proszę wg schematu sporządzić notatkę z lekcji:

  1. Proces niszczenia wysokiego brzegu
  2. Czynniki wpływające na intensywność abrazji.
  3. Efekty budującej działalności morza https://www.youtube.com/watch?v=qtw2A7uWMVU, https://www.youtube.com/watch?v=8Qz76CjLizw
  4. Typy wybrzeży i przykłady ich występowania.

Dla chętnych proponuję wykonanie krzyżówki, której hasłem jest mierzeja. Określenia haseł mogą być terminami tylko z bieżącej lekcji.

Potwierdzeniem udziału w dzisiejszych zajęciach będzie przesłanie zdjęcia samodzielnie wykonanej notatki w zeszycie przedmiotowym do dnia 16 maja 2020r.

Przypominam o sprawdzianie 15 maja.

Zagadnienia do utrwalenia przed sprawdzianem:

  1. Wietrzenie skał, ruchy masowe.
  2. Procesy krasowe – formy krasu podziemnego i powierzchniowego.
  3. Rzeźbotwórcza działalność morza, wiatru, rzek, lodowców górskich i lądolodów.
  4. Przykładowy test utrwalający.

przykładowy test utrwalający procesy egzogeniczne
Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail –kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan