Uncategorized

Geografia 1 F4R

15.06.2020r.

Temat:Zmiany relacji człowiek środowisko.

Środowisko geograficzne-to ogół przyrody ożywionej i nieożywionej. Do naturalnych elementów środowiska należą: budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni terenu, klimat, wody, gleby, oraz świat organiczny. Sztucznymi składnikami środowiska geograficznego są: infrastruktura osadnicza, transportowa, przemysłowa, jak również rolnictwo. Poszczególne elementy środowiska geograficznego są ściśle ze sobą powiązane.

Działalność człowieka, wprowadzane przez niego zmiany, wytwarzane przedmioty i substancje prowadzą do powstawania środowiska cywilizacyjnego, które często zakłóca prawidłowe działanie środowiska przyrodniczego.

Po zapoznaniu się z materiałami w podręczniku strona 177-181 oraz na platformie epodreczniki.pl –https://epodreczniki.pl/a/pozaprzyrodnicze-czynniki-zmieniajace-relacje-czlowiek-srodowisko/D1DuMzTUf   opracuj zagadnienia:

  • ślad ekologiczny
  • ekologiczni dłużnicy
  • zasada zrównoważonego rozwoju
  • nowatorskie rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w transporcie, rolnictwie  i przemyśle.

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej, jest to obszar bardzo ważny, ale wymaga ciągłych zmian w celu zwiększenia udziału tego sektora produkcji. Rolnictwo ekologiczne staje się trendem światowym. Świadomość ekologiczna społeczeństwa ciągle wzrasta co wyraźnie widać przez wzrost popytu na produkty ekologiczne. Informacje na temat m.in. podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym, nawozów i środków ochrony roślin spełniających wymogi produkcji ekologicznej , badań, metodyk produkcji ekologicznej można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1

Rolnictwo ekologiczne to metoda gospodarowania polegająca na prowadzeniu produkcji rolnej w oparciu o naturalne środki i płodozmian.Gospodarstwa ekologiczne muszą działać według ściśle określonych zasad zarówno pod względem uprawy roślin, jak i chowu zwierząt.Najwięcej gospodarstw ekologicznych w Polsce znajduje się w województwach warmińsko- mazurskim, zachodniopomorskim i podlaskim.Proponuję obejrzeć film na https://epodreczniki.pl/a/film/DYme56gcX oraz zapoznać się z informacjami na https://www.portalspozywczy.pl/tagi/rolnictwo-ekologiczne,2730,84.html i odpowiedzieć na pytanie czy podjąłbyś produkcję ekologiczną?

Dla zainteresowanych tematem polecam wyjaśnienie pojęć: determinizm geograficzny, środowiskowy, indeterminizm, posybilizm oraz wyszukanie informacji na temat:

  • rolnictwo biodynamiczne
  • Ekoland
  • AgroBio Test

Czy twoje poglądy są bliższe nihilizmowi czy determinizmowi geograficznemu? Uzasadnij swoje stanowisko. (termin  do 17.06. 2020r.)

Powodzenia.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Mariusz Kaczan