Uncategorized

Geografia 1 CG

Szanowna Młodzieży! Zaczynamy naukę zdalną.

Temat: Znaczenie transportu w gospodarce regionów

  1. Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D4gf8WJUL celem zapoznania się z tematem

  2. Sporządźcie notatkę w zeszycie przedmiotowym uwzględniając wady i zalety transportu samochodowego, morskiego, kolejowego, lotniczego.

  3. Bardzo proszę o zapoznanie się także z materiałem w podręczniku ze stron od 140 do 146.

  4. W ramach utrwalenia wykonajcie ćwiczenia z działu zadania z e podręcznika.

Powodzenia. Pozdrawiam.