Uncategorized

Geografia 1 CG

08.05.2020r.

Temat: Rozwój usług turystycznych.

Celem lekcji jest wyjaśnienie czym charakteryzują się obszary intensywnie zagospodarowywane turystycznie na świecie oraz jakie są przyczyny zmian kierunków wyjazdów turystycznych Polaków.

 1. Turystyka to czasowy wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania celem poznania środowiska przyrodniczego, społecznego, kulturowego wybranego obszaru. Z punktu widzenia ekonomicznego turystyka należy do najszybciej rozwijającego się sektora gospodarki – sektora usług.
 2. Zagadnienia:
  1. historia ruchu turystycznego
  2. atrakcyjność turystyczna i regiony turystyczne
  3. wyjazdy turystyczne Polaków
  4. konsekwencje rozwoju turystyki
 3. Praca z podręcznikiem – strona 129-139.
 4. Polecam stronę https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DHILmpFbP
 5. Potwierdzeniem udziału będzie przesłanie zdjęcia notatki, którą będzie pisemne  rozwiązanie ćwiczenia 4 z epodręcznika   (do 11.05.2020r.)
 6. Dla chętnych proponuję wykonanie multimedialnej prezentacji atrakcji turystycznych, jakie czekają na uczestników twojej wycieczki po Europie.
 7. Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail –kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 8. Zagadnienia do powtórzenia przed sprawdzianem. sprawdzian będzie online 15 maja godzina 12.35. każdy otrzyma link na dzienniku elektronicznym.
  1. Podział surowców energetycznych, struktura produkcji energii w wybranych państwach świata,współczesne obszary koncentracji przemysłu wysokich technologii (technopolie)
  2. Struktura zatrudnienia ludności, przyczyny bezrobocia
  3. Wpływ turystyki na gospodarkę i środowisko przyrodnicze
  4. Podział komunikacji
  5. Organizacje międzynarodowe
  6. Przykładowe ćwiczenia utrwalające

Pozdrawiam. Mariusz Kaczan