Uncategorized

Geografia 1 CG

24.04.2020r.

Temat: Nowe formy przestrzennej organizacji gospodarki i współczesne zmiany na rynku pracy.

Celem lekcji jest poznanie przyczyn rozwoju przemysłu wysokich technologii oraz jego znaczenia dla gospodarki poszczególnych państw świata a także wyjaśnienie jak zmienia się rynek pracy wskutek rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W wielu krajach szczególnie wysoko rozwiniętych gospodarczo, zaczął rozwijać się przemysł wysokiej technologii. Ma on ogromny wpływ na globalną gospodarkę, dostarcza nowoczesnych rozwiązań technologicznych, materiałów i produktów innym gałęziom przemysłu.

1.Gałęzie i branże przemysłu high-tech.

2. Czynniki lokalizacji i obszary koncentracji przemysłu wysokich technologii.

Materiał dydaktyczny znajduje się w podręczniku strona 119-123 oraz na platformie https://epodreczniki.pl/a/przemysl-tradycyjny-i-nowoczesny-na-swiecie-rola-przemyslu-high- tech/DxwEAXTy.

Ćwiczenie 2 pod pod tematem na stronie epodreczniki.pl. będzie notatką z lekcji.

3.Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych a zmiany na rynkach pracy.

Materiał dydaktyczny znajduje się w podręczniku strona 125–128 oraz na platformie https://epodreczniki.pl/a/nowoczesne-uslugi-komunikacyjne-przemiany-na-rynku-pracy/D9gCxdUEO

Ćwiczenie 5 pod tematem na stronie epodreczniki.pl będzie drugą częścią notatki z lekcji.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wysłanie notatki (wystarczy zdjęcie) i przesłanie do mnie do dnia 26.04.2020 do godziny 20.

Podsumowanie:

1.Czynniki lokalizacji nowoczesnego przemysłu to nowoczesna infrastruktura, zaplecze naukowo – badawcze, czyste i przyjazne człowiekowi środowisko.

2. Wysoka kapitałochłonność przemysłu high – tech powoduje, że rozwija się on przede wszystkim w państwach wysoko rozwiniętych.

3. Rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych zmienił rynek pracy, który stał się niezależny od lokalizacji firmy i pracownika.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan