Uncategorized

Geografia 1 CG

17.04.2020r.

Temat: Integracja we współczesnym świecie.

Celem lekcji jest uświadomienie wszechstronnych powiązań łączących kraje współczesnego świata oraz określenie roli organizacji międzynarodowych w integracji gospodarczej

i politycznej państw.

1. Wprowadzenie:

Zapewnienie bezpieczeństwa, pokoju na świecie oraz rozwoju gospodarczego jest powodem, dla którego państwa lub organizacje pozarządowe zrzeszają się. Obecnie trudno wskazać kraj, który nie należy do żadnej z organizacji międzynarodowych.

2.Zagadnienia do tematu:

  1. Funkcje organizacji międzynarodowych – podręcznik strona 150 (ryc. 94)
  2. Organizacje międzynarodowe o znaczeniu światowym https://epodreczniki.pl/a/integracja-panstw/D1EMh19yu oraz podręcznik strona 151-152
  3. Organizacje o zasięgu regionalnym https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/Dtpk6FHGX
  4. Współpraca lokalna podręcznik strona 157

3. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie notatki z lekcji i przesłanie do mnie do dnia 18.04.2012 do godziny 20.

Proszę sporządzić notatkę z lekcji rozwijając skróty:

WHO, OECD, UE, OPEC, NATO oraz wypisując trzy przykłady obiektów wpisanych na listę UNESCO.

4. Podsumowanie:

Na świecie istnieje ponad tysiąc jednostek zrzeszających państwa lub organizacje.

Organizacje mogą mieć charakter globalny, regionalny, lokalny.

Pełnią funkcje regulacyjne, operacyjne, kontrolne.

Duża liczba ugrupowań integracyjnych na świecie świadczy o przewadze zalet integracji nad jej wadami.

Zachęcam do pracy szczególnie tych uczniów z klasy, którzy jeszcze nie podjęli nauczania zdalnego. Warto to zrobić. Zapewniam.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan