Uncategorized

Geografia 1 CB

2.06.2020r.

Temat: Sieć wodna Polski.

Polskie zasoby wody są skromne, porównywalne z zasobami Egiptu. Mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami środkowej Afryki czy południowej i środkowej Azji. Rejony deficytu wody w Polsce:

 • Pojezierze Kujawskie (położone w cieniu opadowym),
 • okolice Łodzi (lokalizacja na dziale wodnym),
 • Wyżyna Kielecko- Sandomierska (obszary krasowe)
 • tereny uprzemysłowione o dużej licznie mieszkańców zużywającej wodę (aglomeracja warszawska, Górnośląski Okręg Przemysłowy).

Na sieć wodną terytorium Polski składają się wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, bagna) oraz wody podziemne (gruntowe, zaskórne, wgłębne i artezyjskie), których występowanie jest uzależnione od klimatu, rzeźby terenu i budowy geologicznej.

Polska leży w zlewisku Morza Bałtyckiego (99, 7%), przy czym dorzecze Wisły to 54%, dorzecze Odry 33,9%. Rzeki w Polsce zasilane są głównie przez opady atmosferyczne oraz przez wody z roztopów.

Materiał dydaktyczny znajduje się na platformie https://epodreczniki.pl/a/wody-powierzchniowe-i-podziemne-w-polsce/DipXCqxGv

Proszę opracować zagadnienia:

 1. Asymetria dorzeczy Wisły i Odry.
 2. Reżim śnieżno- deszczowy.
 3. Rodzaje wód podziemnych
 4. Najdłuższe rzeki Polski ( 5)

Zainteresowanym tematem polecam wykonanie ćwiczeń pod tematem w szczególności przed kartkówką ( z trzech ostatnich tematów), która odbędzie się 16 czerwca. Link wyślę o godzinie 13.

Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zużywa rocznie około 1,5 tys. m3 wody, co klasyfikuje Polskę pod względem zużycia wody na 23 miejscu w Europie. Coraz to większe zużycie wody ma związek z rozwojem gospodarczym, wzrostem liczby ludności danego kraju a często też z marnotrawstwem wody.

 • Najwięcej wody zużywa się w Polsce:
 • do celów przemysłowych – około 70%,
 • w gospodarce komunalnej – około 20%,
 • w rolnictwie – około 10%.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan