Uncategorized

Geografia 1 CB

21.04.2020r.

Temat: Typy genetyczne gleb.

1. Gleba jest zewnętrzną warstwą litosfery powstałą ze skały macierzystej, poddanej działaniu klimatu, wody, rzeźby organizmów żywych i człowieka w odpowiednio długim czasie. Żyzność gleby, czyli zawartość związków potrzebnych organizmom do wzrostu i rozwoju, zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

  • zawartość próchnicy,
  • wilgotność
  • temperatura
  • ilość powietrza zawartego w glebie.

    Żyzność gleby może wynosić od 3 cm do 3 m, Żyzna gleba jest bogata w próchnicę.

2. Na podstawie platformy https://epodreczniki.pl/a/gleby/DWvWgWYNR sporządź notatkę z zajęć uwzględniając:

a) profil glebowy (warstwa próchniczna, poziom wymywania, poziom wmywania, poziom skały macierzystej)

b) typy gleb

3.Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odpowiedź na pytania na podstawie ćwiczeń ze strony https://epodreczniki.pl/a/gleby/DWvWgWYNR ( warto je rozwiązać) i odesłanie informacji zwrotnej do mnie do dnia 24.04.2020 do godziny 20.

A. Najlepszymi glebami w Polsce są………………

B. Czy dżdżownice poprawiają napowietrzenie gleby czy ubijają glebę?

C. Na jakiej skale powstają najbardziej żyzne gleb?

D. Czy w Polsce występuje najwięcej gleb brunatnych ?

Podsumowanie:

Gleba w wyniku działań człowieka pogarsza swoje właściwości. Proces ten nazywamy degradacją.

Jej przyczyny to nadmierny wypas, wylesianie, źle prowadzona gospodarka rolna, przemysł.

Proces naturalnego wytworzenia gleby zawierającej próchnicę o miąższości 1 cm zajmuje ok. 100 lat a według Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zawartość próchnicy w polskich glebach spadła w ciągu ostatnich 30 lat o 40 %. Dbajmy o glebę, która nas żywi – https://www.youtube.com/watch?v=4YrLZ2sOk3o – „Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra” tak twierdził Linus Pauling dwukrotny laureat Nagrody Nobla.

Polecam w ramach utrwalenia obejrzeć prezentację https://prezi.com/ykpi4f29lixr/degradacja-i-ochrona-gleb/ .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam życząc powodzenia.

Mariusz Kaczan