1BT (Tech)Zdalne Lekcje

Geografia 1 BT

06.04. 2020r.

Temat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanów.

Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem działania procesów endogenicznych i egzogenicznych. Obecny układ lądów i oceanów także trudno uznać za „wieczny” i w przyszłości na pewno będzie jeszcze wielokrotnie modyfikowany.

Formy ukształtowania dna oceanicznego

Procentowy podział form ukształtowania powierzchni lądów i dna oceanicznego

Kontynenty zostały ukształtowane wskutek działania sił zarówno wewnętrznych (powodujących wynoszenie ich powyżej powierzchnię morza), jak i zewnętrznych (przyczyniających się do ich nieustannego niszczenia, skutkującego spłaszczaniem).

Charakterystyka poszczególnych form ukształtowania dostępna jest na stronie

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_07a.pdf oraz w podręczniku.

Proponuję chętnym wykonać test wiedzy Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego

na stronie https://www.geografia24.eu/index.php?strona=301_5_procesy_endogeniczne i wynik przesłać do mnie.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie notatki z lekcji i przesłanie do mnie do dnia 7.04.2020 do godziny 20.

W notatce proszę uwzględnić:

1.Podział form ukształtowania.

2. Krótka charakterystyka wybranych dwóch form ukształtowania lądów i dna oceanicznego.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

Mariusz Kaczan