Uncategorized

Geografia 1 BT

17.06.2020r.

Temat:Analiza odkrywki glebowej.

Dzisiaj kontynuacja tematu, po którym powinniście określić czym jest urodzajność, żyzność oraz ocenić przydatność rolniczą gleby.

  1. Na podstawie dostępnych źródeł informacji ustal udział procentowy elementów gleby, a następnie sporządź wykres kołowy obrazujący strukturę gleby.
  2. Na podstawie własnej wiedzy i danych z zadania 1. uzasadnij stwierdzenie, że „gleba jest tworem trójfazowym”.
  3. Wyjaśnij znaczenie pojęć: żyzność i urodzajność.
  4. Wskaż czynniki kształtujące żyzność gleby oraz czynniki mogące obniżyć żyzność
  5. Jednymi z najważniejszych czynników decydujących o jakości gleby są zawarte w niej substancje odżywcze. Na podstawie własnej wiedzy i dostępnych źródeł określ rolę podstawowych pierwiastków (N, P, K) w glebie.
  6. Oceń przydatność rolniczą gleby określając jej klasę bonitacyjną. Zadanie wykonaj na podstawie mapy gruntów dostępnej m.in. w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy, na terenie której znajduje się odkrywka.

Podczas pracy można skorzystać ze stron: https://epodreczniki.pl/a/gleby/DWvWgWYNR , https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_270boni , https://fiszkoteka.pl/zestaw/46835-bonitacja-i-przydatnosc-rolnicza-gleb .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam. M. Kaczan