Uncategorized

Geografia 1 BT

20.05.2020r.

Temat: Powstawanie gleb.

Celem lekcji jest poznanie przebiegu procesu glebotwórczego, czynników glebotwórczych.

Gleba – naturalna, zewnętrzna i biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Powstała w wyniku procesu glebotwórczego – tworzenia się z luźnej skały, wskutek działalności organizmów żywych (bakterie, glony, dżdżownice) oraz pod wpływem działania czynników atmosferycznych.

Gleba pełni bardzo istotną funkcję w produkcji i rozkładzie biomasy, magazynowaniu próchnicy, oraz w przepływie materii. Jest środowiskiem życia wielu gatunków fauny, mikroflory oraz podziemnych organów roślin. Jest ważnym ogniwem w obiegu wody i pierwiastków mineralnych.

1 cm gleby tworzy się 100 lat.

Jak powstaje gleba pokazuje film na stronie https://www.youtube.com/watch?v=8yO_Ok84Ve4

Zagadnienia do realizacji:

1.Procesy glebotwórcze ( przygotowawcze, właściwe, depozycji związków mineralnych i organicznych)

2. Czynniki glebotwórcze ( biotyczne i abiotyczne)

Materiał dydaktyczny znajduje się w podręczniku oraz na prezentacji, która warto obejrzeć https://studylibpl.com/doc/607957/prezentacja—procesy-glebotw%C3%B3rcze-uzup.

Proszę sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan