Uncategorized

Geografia 1 B4

Geografia 26.03.2020r.

Temat: Znaczenie transportu w gospodarce regionów

  1. Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D4gf8WJUL oraz materiałów w podręczniku ze stron od 140 do 146 celem zapoznania się z tematem.

  2. Sporządźcie notatkę w zeszycie przedmiotowym uwzględniając wady i zalety transportu samochodowego, morskiego, kolejowego, lotniczego.

  3. W ramach utrwalenia wykonajcie ćwiczenia z działu zadania z e podręcznika.

  4. Zainteresowanym tematem polecam film przedstawiający historię polskiej gospodarki morskiej i oraz perspektywy jej rozwoju – „Polska morska” https://www.youtube.com/watch?v=tKMpRrdJUMk .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik.

Powodzenia. Pozdrawiam. Mariusz Kaczan