Uncategorized

Geografia 1 B4

07.05.2020r.

Temat: Wpływ człowieka na klimat.

Klimat podlega ciągłym zmianom. Z danych zebranych z satelitów wynika jednoznacznie, że ludzkość ma wpływ nie tylko na na średnioroczną temperaturę na Ziemi, ale również na tzw. sezonowe zmiany klimatu.

W wielu krajach świata prowadzi się akcje edukacyjne mające uświadomić społeczeństwu konieczność i racjonalność indywidualnych działań na rzecz zapobiegania wzrostowi globalnego ocieplenia. Zmiany wprowadzone przez jedną osobę czy jedno gospodarstwo domowe mają wydawałoby się znikomy wpływ, ale w skali kraju i świata będą to wielkości znaczące, jeśli potrwają wiele lat.

Zagadnienia do realizacji:

  1. Efekt cieplarniany- przyczyny i skutki https://epodreczniki.pl/a/globalne-ocieplenie/DF85YQ6FW
  2. Powiększanie się dziury ozonowej https://slideplayer.pl/slide/426935/
  3. Kwaśne deszcze-przyczyny i skutki https://epodreczniki.pl/a/czynniki-klimatotworcze/D150goPgy rozdział 3
  4. Protokół z Kioto i Protokół Montrealski jako przykłady międzynarodowej współpracy w ochronie klimatu. https://wlaczoszczedzanie.pl/dziura-ozonowa-zmniejsza-sie-i-przypomina-obecnie-stan-z-1988-roku/

Materiał dydaktyczny zamieszczony jest w podręczniku strona 167-172.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie przesłanie zdjęcia odpowiedzi do ćwiczeń 1, 2, 4 z epodrecznika wykonanych w zeszycie i przesłanie do mnie do dnia 10.05.2020 do godziny 20 .

Ważne!

Na kolejnej lekcji proponuję kartkówkę z dwóch ostatnich tematów. Link do strony wyślę o 11.45 14 maja 2020.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan