Aktualności

Formy wsparcia osób poszukujących pracy -spotkanie z pracownikami Urzędu Pracy w Parczewie

19 marca 2019 r. uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu wzięli udział w spotkaniu  dotyczącym form wsparcia osób poszukujących pracy. Doradcy zawodowi z Urzędu Pracy w Parczewie przybliżyli zebranym prawa i obowiązki osób, które zarejestrowały się jako bezrobotne. Zaprezentowano też informacje związane ze stażami, szkoleniami i dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wspomniano o bonach na zatrudnienie i zasiedlenie oraz stypendium na kontynuowanie nauki. Zachęcano do korzystania z poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy.

Mamy nadzieję, że cenne informacje przekazane podczas spotkania oraz rozwijane w naszej szkole umiejętności zawodowe, językowe, a także te związane z kreatywnością i współpracą w zespole, pomogą w przyszłości wszystkim uczniom znaleźć wymarzoną pracę.

Anna Gronowska