Uncategorized

Fizyka, 1B4, 25.03.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości – fizyka atomowa.

Witam!

Na podstawie  wiadomości z podręcznika i z zeszytu proszę opracować następujące zagadnienia i przesłać w dowolnej formie do 06.04.2020r. na adres: wizorka@gmail.com, na dziennik elektroniczny, lub skorzystać z facebooka.

Zagadnienia do powtórzenia:

  1. Efekt fotoelektryczny.
  2. Promieniowanie ciał.
  3. Widma i ich rodzaje.
  4. Atom wodoru (stan podstawowy i stany wzbudzone).
  5. Postulat Bohra.
  6. Emisja i absorpcja fotonu.

Wasze prace zostaną ocenione. Powodzenia!

Jak macie jakieś pytania czy wątpliwości służę pomocą. Pozdrawiam !