AktualnościKonkursyZrealizowane

Finał Konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”

W lutym 2021 roku w naszej szkole odbył się międzyoddziałowy konkurs wiedzy dotyczący ” Bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie z 10 oddziałów zmagali się z zadaniami testowymi.

Celem konkursu było upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej pracy w rolnictwie, a także przypomnienie  zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Z przyjemnością informujemy, że konkurs ” Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” został rozstrzygnięty!

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – klasa II B4 zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

II miejsce – klasa III FT zawód: technik rolnik.

III miejsce – klasa I FTM zawód: technik rolnik i agrobiznesu

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom za podjęcie trudu organizacji konkursu oraz czuwania nad jego sprawnym przebiegiem.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, która z pewnością przyda się w codziennym życiu i pracy w gospodarstwie rolnym.