Uncategorized

Elementor #11297

fizyka 25.03.2020r. Temat : Rozwiązywanie zadań.

Witam Was serdecznie ! Wysyłam zadania do rozwiązania z dzisiejszej lekcji. Zrobione zadania możecie wysyłać do 01.04.2020 na dziennik elektroniczny, na adres wizorka@gmail.com lub skorzystać z facebooka. Pozdrawiam ! Powodzenia!

zad.1

Sprawdź czy foton o częstotliwości ν  = 2 ⋅ 1015 Hz wywoła zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w metalu, którego praca wyjścia W  = 2,2 eV. Odpowiedź uzasadnij.

zad. 2

Elektrodę wykonaną z potasu oświetlono światłem niebieskim o długości fali λ  = 400 nm. Czy w tym przypadku zachodzi efekt fotoelektryczny? Jeżeli tak, oblicz energię kinetyczną wybitych elektronów – energię podaj w eV i J. Praca wyjścia dla potasu W  = 2,2 eV.