Uncategorized

Eksploatacja pojazdów rolniczych – Zajęcia praktyczne – 2BT gr.I – 22.04.2020

 
Temat: Czasochłonność wykonania napraw i usług
Data: 22.04.2020
Ilość godzin lekcyjnych: 4
Plan pracy:
 1. Na grupie na facebooku 2BT na której zostałeś dodany pod postem meldujesz swoją obecność i gotowość do pracy;
 2. Zapoznajesz się ze wzorami i ich opisami:
 • Cena maszyny (Cm w zł) – tzw. odtworzeniowa wartość maszyny, przyjmowana według aktualnego poziomu cen na rynku. Stanowi ona podstawę do obliczenia kosztów eksploatacji sprzętu rolniczego niezależnie od tego, czy maszyna jest nowa, czy używana od dłuższego czasu.
 • Zdolność przerobowa maszyny (Th w h) – określa założoną przez producenta maszyny zdolność maszyny do wykonywania określonej ilości pracy w całym okresie jej trwania, dla przeciętnych warunków pracy oraz przy założeniu właściwego przechowywania, konserwacji i przeprowadzania bieżących napraw tej maszyny.
 • Okres użytkowania (T w latach) – przewidywany okres użytkowania maszyny od daty jej zakupu aż do momentu jej złomowania.
 • Wykorzystanie roczne (Wr w h/rok) – ilość pracy, jaką wykonuje określona maszyna w ciągu roku (w gospodarstwie właściciela maszyny oraz w usługach).
 • Wskaźnik kosztu napraw (Kn w % Cm) – określa procentowy udział kosztów napraw w stosunku do ceny maszyny (jej wartości odtworzeniowej), jakie należy ponieść na utrzymanie maszyny w pełnej sprawności do pracy, w całym okresie użytkowania.
 • Koszt amortyzacji (Ka w zł/rok, Ka = Cm/T) – wartość tego kosztu wynika z rozłożenia ceny maszyny (jej wartości odtworzeniowej) na lata jej użytkowania.
 • Koszt garażowania (Kg w zł/rok, Kg = 0,02 x Cm) – obejmuje koszt amortyzacji i koszt napraw garażu, wiaty i innych pomieszczeń, w których przechowywana jest maszyna. Oblicza się go w stosunku rocznym, jako 2% od wartości odtworzeniowej maszyn Cm.
 • Koszt ubezpieczenia (Kub w zł/rok) – jest uwzględniony w kalkulacji kosztów eksploatacji wg obowiązujących aktualnie stawek.
 • Koszt eksploatacji maszyny (Ke w zł/rok) – koszty eksploatacji maszyny ponoszone przez rolnika w ciągu roku.
 • Jednostkowy koszt eksploatacji (Ke w zł/h) – w przeliczeniu na 1 h wykonywanej pracy. Oblicza się, dzieląc koszt eksploatacji maszyny Ke (w zł/rok) przez wykorzystanie roczne maszyny.
 • Koszt napraw (Kn) – iloczyn wykorzystania rocznego (Wr), wskaźnika kosztów napraw (kn) i ceny ciągnika, maszyny, narzędzia (C) odniesionego do jego przewidywanego okresu eksploatacji (Th = przewidywany okres użytkowania T x wykorzystanie roczne Wr). Kn = Wr x kn x C/Th
 • Koszt paliwa (Kp) – iloczyn przeciętnego zużycia paliwa (Zp) przez ciągnik, maszynę oraz ceny paliwa (Cp). Mnożnik 1,2 uwzględnia wartość zużytych smarów oraz olejów. Kp = 1,2 x Zp x Cp
 1. Na podstawie wzorów i podanych danych obliczasz koszty eksploatacji trzech dowolnie wybranych ciągników rolniczych:

Tabela 1. Jednostkowe koszty eksploatacji ciągników rolniczych

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Nazwa ciągnika -symbol

Ursus C-350

Ursus C-380

Ursus C-385

Ursus C-3102

Ursus C-3110

John Deer 6110R

John Deer

6120M

John Deer 6155M

New Holland T7.200

Dane do obliczeń 

Cena ciągnika

podstawowa

Cc

107871

131610

123492

168449

181425

405900

356700

381300

387450

Moc ciagnika

KW/KM

 

37/50

55,5/75

62,5/85

75/102

81/110

81/110

88/120

114/155

114/155

Wykorzystanie roczne

Wr

h

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Okres użytkowania

T

rok

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cena paliwa

Cp

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Koszty utrzymania i użytkowania

Koszt amortyzacji

Ka

 

Koszt garażowania

Kg

 

Koszt ubezpieczenia

Kub

 

Koszt napraw

Kn

 

Koszt paliwa (500 h)

Kp

 

Koszt eksploatacji

Ke

Jednostkowy koszt eksploatacji

zł/h

Odpowiedź proszę zredagować w dowolnym edytorze tekstu i przesłać prowadzącemu zajęcia na adres e-mail: tomaszbogusz345@gmail.com
Pozdrawiam,
Tomasz Bogusz