Uncategorized

Eksploatacja maszyn rolniczych – zajęcia praktyczne – 3BT gr.II – 07.05.2020 i 08.05.2020

Temat: Przyczyny powstania uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych oraz rodzaje ich zużycia – przypomnienie wiadomości

Liczba godzin: 4 (2×2)

Plan pracy:

1. W poście na facebooku meldujesz swoją obecność i gotowość do pracy.

2. W ramach powtórzenia materiału przed egzaminem zapoznaj się ze skryptem: Przyczyny powstania uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych oraz rodzaje ich zużycia – przypomnienie wiadomości

W skrypcie znajdują się istotne informacje które pojawiają się na egzaminie zawodowym.

3. Odpowiedz na pytania:

– jakie są najważniejsze przyczyny powstawania uszkodzeń części maszyn?

– wymień rodzaje zużycia,

– jakie są czynniki wpływające na zużycie?

Pozdrawiam,

Tomasz Bogusz