Uncategorized

Eksploatacja maszyn rolniczych III BT gr. I 21.05.20 22.05.20

Temat:Przyczyny powstania uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych oraz rodzaje ich zużycia – powtórzenie do egzaminu

4 godz.(2×2)

Witam panów

Proszę przeanalizować materiał tekstowy w ramach powtórzenia wiadomości i przygotowania do egzaminu

Przyczyny powstania uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych oraz rodzaje ich zużycia

Zwrócić uwagę na proces zużycia i jego przyczyny

Pozdrawiam J Gubański