OgłoszeniaZdalne Lekcje

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE  KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZERWIEC 2020

 

Harmonogram

EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja CZERWIEC LIPIEC 2020

 

CZĘŚĆ PISEMNA

z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi – 23 czerwca 2020

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów      godz. 10.00 

RL.03 , R.03  Prowadzenie produkcji rolniczej     godz. 10.00

MG.03  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie  godz. 12.00

R.16  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej      godz. 12.00

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    godz. 12.00

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych   godz. 12.00

M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie godz. 14.00

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 22.06.2020 (180) dokumentacja 9.00

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej  22.06.2020  (180) dokumentacja 13.00

R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 22.06.2020 (180) dokumentacja 13.00

M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 22.06.2020 (180) dokumentacja 13.00

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 22.06.2020 (150) dokumentacja 13.00

RL.03  i R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej     29.06- 05.07.2020  (w 180) 9.00 i 15.00

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 29.06.2020 (w 120) 8.00. 12.00 16.00

  1. 03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

6-7.07.2020 (w 150) 8.00, 12.00, 16.00