AktualnościWycieczki

Edukacja religijno-historyczna maturzystów

W dniach 13-14 listopada 2018 r. maturzyści naszej szkoły udali się na Jasną Górę, aby u tronu Matki Bożej prosić o potrzebne łaski, a zwłaszcza o tę najistotniejszą w obecnej chwili, czyli o dobre zdanie matury i wybór drogi życiowej. Program pielgrzymki obejmował uroczystą Eucharystię, której przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ksiądz Karol Nasiłowski.

Następnego dnia młodzież zwiedziła Auschwitz II (Birkenau). Nasza młodzież zwiedzając ten obóz, dowiedziała się, że Auschwitz był miejscem masowej eksterminacji,  największym niemieckim obozem zagłady. Zginęło w nim ponad milion osób. Na młodzieży szczególne wrażenie zrobiły zespoły komór gazowych z krematoriami. Po zwiedzeniu obozu udaliśmy się do Wadowic. Tam zwiedziliśmy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II – największego z rodu Polaków oraz dom rodzinny Karola Wojtyły. Muzeum Jana Pawła II  jest miejscem dokumentującym życie i działalność kapłańską, a także związki papieża z Wadowicami. Muzeum przekazuje kolejnym pokoleniom osobę Jana Pawła II – jako wzór człowieka szlachetnego, mądrego, otwartego na innych ludzi, cieszącego się autorytetem i szacunkiem.

Naszą edukację zakończyliśmy osobistą modlitwą przed obrazem Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, przed którym w okresie swej młodości często modlił się Karol Wojtyła.