1FTR (Tech)Zdalne Lekcje

EDB 1FTR 15.04.2020

Temat: Ostrzeganie i alarmowanie (cz. II) – Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych

Kontynuujemy zagadnienia związane ze sposobami ochrony ludności podczas różnych zagrożeń.

Celem dzisiejszej lekcji jest ukazanie jak stres i panika wpływają na spotęgowanie zagrożeń powstających podczas sytuacji kryzysowych.

Po obejrzeniu filmu i zapoznaniu się z notatką (szczegóły pracy w załączniku) proszę wykonać zadania w zeszycie.

Pozdrawiam, I. Pastor

EDB 1FTR 15.04.2020EDB 1FTR 15.04.2020