1CG (SB_I)Zdalne Lekcje

EDB 1CG 07.04.2020

EDB 1CG 07.04.2020

Temat: Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych.

Celem dzisiejszej  lekcji jest ukazanie jak stres i panika wpływają na spotęgowanie zagrożeń powstających podczas sytuacji kryzysowych.

Po obejrzeniu filmu i zapoznaniu się z  notatką (poniżej w załączniku), proszę wykonać zadania w zeszycie.

Pozdrawiam, I. Pastor1CG EDB 07.04.2020 1CG EDB 07.04.2020