Aktualności

DZIEŃ OTWARTY Z PIP

4 października w ZSCKR w Jabłoniu odbył się Dzień Otwarty Z PIP. Zorganizowano go w ramach programu  „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.  Dzień rozpoczął się spotkaniem na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Agnieszka Piekarska przedstawiła cel i harmonogram imprezy oraz powitała przybyłych na nią gości i prelegentów: panią Jolantę Sobotę – zastępcę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, panią Katarzynę Fałek – Kurzynę – Koordynatora sekcji prewencji i promocji OIP w Lublinie, pana Krzysztofa Okseniuka – nadinspektora pracy OIP w Lublinie, panów Tomasz Abramczyka i Pawła Kaniosa – inspektorów OIP w Lublinie, Pana Mirosława Wyrwisza – specjalistę OIP w Lublinie, pana Jerzego Kołodziejczyka – radcę prawnego, kom. Mariusza Kawalerskiego – zastępcę Komendanta KPP w Parczewie, asp. Artura Łopackiego – Oficera prasowego KPP w Parczewie, ppłk Piotra Stópkę – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach, por. Grzegorza Zarębę, reprezentanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej PSG w Sławatyczach, bryg. Zbigniewa Hawryluka – zastępcę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, mł. asp. Wojciecha Denejkę – Starszego inspektora ds. kontrolno – rozpoznawczych PPSP w Parczewie, pana Andrzeja Hordejuka – Kierownika Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego, pana Wiesława Byrę – Kierownika Placówki Terenowej ARiMR w Parczewie, panią Grażynę Łobejko – Przedstawiciela Placówki Terenowej KRUS w Parczewie, pana Piotra Denejkę – Sekretarz Gminy Jabłoń i panią Elżbietę Mazurek – Przewodniczącą Rady Rodziców w ZSCKR w Jabłoniu.

 Następnie uczestnicy wzięli udział w prezentacji dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zagrożeń związanych ze stosowaniem dopalaczy, narkotyków i alkoholu, przygotowaną przez Komendę Powiatową Policji w Parczewie oraz prelekcji przygotowanej przez Komendę Powiatową PSP w Parczewie pod tytułem „Czujka dymu na straży twojego bezpieczeństwa – metody wykrywania zagrożeń.

Kolejnym punktem dnia był cykl wykładów tematycznych dla uczniów, w grupach dobranych wg zawodu, w którym się kształcą. Ich podsumowaniem był konkurs „Poprzez wiedzę – do bezpieczeństwa.

Kulminacyjnym punktem imprezy były pokazy i prezentacje przygotowane przez służby uczestniczące w Dniu Otwartym: Pokaz tresury psa o specjalności tropiącej oraz obrony podczas ataku przez zwierzę przygotowany przez Straż Graniczną ze Sławatycz. Pokazy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu ratowniczo – gaśniczego –KPP PSP w Parczewie oraz zasady udzielania pierwszej pomocy SPZOZ w Parczewie. Pokaz technik interwencji obezwładniających przygotowany przez KPP w Parczewie. Prezentacja dotycząca identyfikacji zagrożeń oraz zabezpieczeniem przed wypadkiem podczas pracy maszynami, przygotowana przez Tomasza Abramczyka Z OIP w Lublinie.

Najwięcej emocji wzbudziła symulacja akcji ratowniczej przygotowana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji oraz SPZOZ w Parczewie.

Dzień otwarty z PIP zakończył się rozstrzygnięciem konkursów, wręczeniem nagród oraz pamiątkowym zdjęciem.