Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się spotkaniem na sali gimnastycznej, w którym udział wzięli nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice oraz zaproszeni goście. Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom za codzienny trud i zaangażowanie wkładane w pracę.  Ciepłe słowa skierowała w stronę emerytowanych nauczycieli, których dzieło kontynuuje następne pokolenie pedagogów i wychowawców. Podkreślała, jak trudna i odpowiedzialna jest praca nauczyciela. Życzyła wszystkim wielu radości i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli także: przewodnicząca Rady Rodziców pani Elżbieta Mazurek i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Dominika Czajkowska i Sebastian Różnowicz.

                Ten dzień był także okazją do uhonorowania nauczycieli i pracowników szkoły za ich pracę i osiągnięcia. Pani Beata Kaczan otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Dyrektor także wręczyła nauczycielom i pracownikom nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

                Podczas uroczystości młodzież ZSCKR w Jabłoniu zaprezentowała swoje umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne w specjalnie przygotowanej na ten dzień części artystycznej.

                Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem nauczycieli, pracowników i przybyłych gości.