Uncategorized

działalność gospodarcza w rolnictwie kl III FT

Karta pracy 2       kl. III FT

 

Temat: Użytkowanie ziemi.

 

Struktura zasiewów – to procentowy udział poszczególnych roślin lub grup roślin w stosunku do powierzchni zasiewów w gospodarstwie.

 

Ćwiczenie

Oblicz strukturę zasiewów mając dane:

 

Lp. Grupa roślin Powierzchnia w ha Struktura w %
I Zboża
1 Żyto 1,2  
2 Pszenica 6,2  
3 Pszenżyto 1,0  
Razem zboża    
II Okopowe
1 Ziemniaki 2,7  
Razem okopowe    
III Pastewne
1 Kukurydza na kiszonkę 1,5  
2 Koniczyna 0,5  
Razem pastewne    
Razem w gospodarstwie   100%