Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie KL. III FT

Temat: Badania marketingowe – ankieta.

Na dzisiejszej lekcji będziemy sporządzać ankietę badawczą.
Proszę przypomnieć z lekcji poprzedniej z jakich elementów składa się kwestionariusz ankiety badawczej.
Następnie proszę napisać ankietę badawczą. Wymyślacie nazwę przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą maszyn rolniczych.Będziecie badać zadowolenie klientów, którzy zakupili maszynę rolniczą u tego przedsiębiorstwa. Wasza ankieta będzie składała się z czterech pytań dotyczących produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Pytania maja być zamknięte, czyli podane cztery możliwe odpowiedzi.
W konstruowaniu ankiety mogą być pomocne wzory ankiet znajdujące się na stronie
https://www.survio.com/pl/wzory-ankiet
https://www.webankieta.pl/przyklady-ankiet/212048/ogolne-badanie-satysfakcji-klienta-z-produktu-nps-relacyjny

Praca domowa

Wykonaj ćwiczenie 6 Ankieta badawcza

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP6 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 30.04.2020

W razie pytań lub wątpliwości jestem do waszej dyspozycji.

Lisiecka Anna