Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. III FT

Temat: Koszty w działalności gospodarczej – klasyfikacja kosztów.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się dzielić koszty.

Omówimy:

  1. Rodzaje kosztów w działalności przedsiębiorstwa.

Wstęp

Proces produkcji wymaga ponoszenia wielu kosztów dla zapewnienia odpowiedniej wielkości sprzedaży i osiągnięcia satysfakcjonujących przychodów.

Jak pamiętacie z poprzedniej lekcji koszt to wyrażone w pieniądzu (w złotych) zużycie majątku, czyli tego co posiadamy. Kosztów w przedsiębiorstwie jest dużo i są różne. W celu ich łatwiejszego pogrupowania zostały podzielone na poszczególne rodzaje. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem istotnego znaczenia nabiera podział kosztów na stałe i zmienne. Łącznie koszty stałe i zmienne tworzą koszty całkowite przedsiębiorstwa.

 

 

Ad. 1

Rodzaje kosztów

  1. koszty całkowite (Kc) to wszystkie koszty poniesione na wytworzenie wyrobu lub usługi dla osiągnięcie przychodu ze sprzedaży. Można je podzielić na koszty stale i zmienne.
  • a) koszty stałe (Ks) są niezależne od wielkości produkcji tzn. produkcja rośnie koszty nie zmieniają się, a jak produkcja spada to  koszty też nie zmieniają się np. czynsz za wynajmowany lokal, wynagrodzenie pracowników biurowych, amortyzacja budynków, maszyn, samochodów.
  • b) koszty zmienne (Kz) rosną wraz ze wzrostem produkcji, zaliczamy do nich wartość zużytych surowców, energii elektrycznej, wynagrodzenie pracowników na produkcji które zależy od ilości wytworzonych produktów.

Koszty całkowite (Kc)  = koszty stałe (Ks) + koszty zmienne (Kz)

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna