Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie. Kl. III FT

Temat: Przychody z działalności gospodarczej .

  1. Pojęcie przychodów (P).
  2. Rodzaje przychodów.
  3. Zysk (Z) przedsiębiorstwa.
  4. Zysk brutto i zysk netto.
  5. Przykład obliczania zysku netto.

 

Ad.1. Przychód to utarg, zarobek ze sprzedaży produktów, wyrobów, towarów i usług.

 

Ad.2. Wyróżnia się przychody:

  1. ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
  2. z posiadanych pieniędzy np. odsetki od lokaty w banku
  3. inne źródła np. ze sprzedaży majątku (tj. samochodu, maszyny), otrzymane darowizny, zyski nadzwyczajne.

Ad.3. Zysk firmy to dochód, który osiągamy w momencie kiedy przychody przewyższają koszty, a w sytuacji  odwrotnej kiedy to koszty są wyższe niż przychody ponosimy stratę.

Ad.4 . Zysk brutto  (Zb) wypracowany dochód bez opłacenia podatku.

Zysk netto  (Zn) to dochód po opłaceniu podatku dochodowego  „na czysto”  lub  „ na rękę”.

Z = P – Kc

Z   zysk

P  przychody

Kc   koszty całkowite (koszty stałe + koszty zmienne)

 

Ad. 5. Przykład obliczania zysku netto

1)  Obliczam  zysk netto:

– Przychody ze sprzedaży 5 000 zł

– Koszty działalności  firmy (Kc) 3 000 zł

– zysk brutto (Zb) = 5000 – 3000= 2000 zł

Podatek dochodowy 18% = 2000*18/podzielić przez100 = 360 zł

zysk netto (Zn)  = 2000 – 360 = 1 640 zł

2) Obliczam  zysk netto:

Przychody 10000 zł

Koszty stałe 900 zł

Koszty zmienne 7 500zł

Podatek 18%

Najpierw obliczam koszty całkowite Kc (wszystkie)=900+6500=7400 zł

zysk brutto   = 10 000 – 7400= 2600 zł

Podatek 18% = 2600*18/podzielić przez100= 468zł

zysk netto =  2600 – 468 = 2132 zł

 

Praca domowa

Wykonaj ćwiczenie z karty pracy 8 Przychody

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP8 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 19.06.2020

W razie pytań lub wątpliwości jestem do waszej dyspozycji.

Lisiecka Anna