Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie. Kl. III FT

TEMAT: ANALIZA STANU PRZEDSIĘBIORSTWA –  analiza AWOT

 

Analiza SWOT przedstawia mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz jego szanse i zagrożenia. Zderzenie ze sobą tych elementów pozwala na określenie pozycji strategicznej firmy.

 

S

 

W

 

O

 

T

STRENGTHS – mocne strony – atuty, zalety przedsiębiorstwa
WEAKNESSES – słabe strony – wady przedsiębiorstwa
OPPORTUNITIES – szanse – możliwości pozytywnych zmian płynące z otoczenia
THREATS – zagrożenia – negatywne zmiany, które mogą wpłynąć na firmę

 

Mocne i słabe strony kształtowane są przez czynniki wewnętrzne          i firma ma na nie wpływ.

 

Szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa kształtowane są przez czynniki zewnętrzne i firma nie ma na nie wpływu.

 

Przykładowe czynniki analizy SWOT

 

Wewnętrzne Mocne strony
 • atrakcyjny wygląd zewnętrzny budynku
 • ciekawa aranżacja wnętrz
 • pozycja lidera na rynku, wypracowana marka
 • niskie koszty
 • szerokość i głębokość asortymentu
 • zasoby finansowe
 • wykwalifikowany i kompetentny personel
 • wysoki poziom oferowanych usług
 • akceptacja różnych form płatności (karta płatnicza, przelew, gotówka)
Słabe strony
 • wysokie dla przeciętnych obywateli ceny
 • obiekt nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • słaba promocja zakładu
 • brak zdolności kierowniczych
 • niewielkie zasoby finansowe
Zewnętrzne Szanse
 • mała konkurencja
 • wzrost atrakcyjności regionu
 • powiększenie się liczby stałych klientów
 • rozwój gospodarczy kraju
 • możliwość działania w nowych segmentach rynku
 • zmiany demograficzne
 • nowe produkty
Zagrożenia
 • niskie zarobki przeciętnych obywateli
 • recesja
 • sezonowość, warunki klimatyczne i pogodowe
 • wejście na rynek nowych konkurentów

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

 

Lisiecka Anna