Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie Kl. III FT

Temat: Sprzedaż produktów rolnych w gospodarstwie.

 

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się ze sposobami sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.

Omówimy:

  1. Krótki łańcuch dostaw.
  2. Wytwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego.

 

Ad. 1

Krótki łańcuch dostaw –  oznacza łańcuch dostaw obejmujący ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, lokalny rozwój gospodarczy oraz bliskie stosunki geograficzne i społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami.

Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych jest sprzedaż produktów rolniczych bezpośrednio konsumentowi, z pominięciem pośredników.

Produkcja i zbyt żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym może odbywać się, w zależności od zakresu i skali produkcji i dystrybucji, w ramach:

  • Dostaw bezpośrednich – produkty roślinne nieprzetworzone
  • Sprzedaży bezpośredniej – produkty zwierzęce nieprzetworzone
  • Działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej – produkty zwierzęce przetworzone
  • Rolniczego handlu detalicznego – produkty roślinne i zwierzęce przetworzone i nieprzetworzone (omawiany był na wcześniejszych lekcjach)

 

Ad. 2

Wytwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego.

Warunkiem rozpoczęcia działalności w zakresie wytwarzania i zbytu żywności produkowanej w gospodarstwie rolnym jest spełnienie określonych wymogów:
• sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych,
• bezpieczeństwa żywności,
• prawa gospodarczego i podatkowego,
• i innych.
Konieczne jest zawiadomienie o rozpoczęciu sprzedaży właściwego powiatowego lekarza weterynarii lub powiatowego inspektora sanitarnego.

„Przetwarzanie” oznacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie,
marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów.
“Produkty przetworzone” oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

 

Lisiecka Anna