Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

Temat: Sprzedaż na rynkach hurtowych i aukcjach.

Handel hurtowy w najprostszym ujęciu polega na skupowaniu dużych ilości danego produktu wprost od producentów i odsprzedawaniu go do punktów handlu detalicznego – sklepom, supermarketom itp. Jednak zanim to nastąpi, hurtownia musi zadbać o właściwe magazynowanie towaru, posortowanie na mniejsze partie, zapakowanie i przygotowanie do sprzedaży.

Wyróżnia się dwie formy handlu detalicznego, a więc dwie możliwe drogi, jakie towar może przebyć od producenta do sklepu. Są to:
• obrót składowy – występuje, gdy produkt przez jakiś czas jest magazynowany w hurtowni, a dopiero później trafia do punktu sprzedaży detalicznej,
• obrót tranzytowy – kiedy towar trafia od producenta do sklepu bez magazynowania, a rola hurtowni ogranicza się do pośrednictwa administracyjno – organizacyjnego. Tutaj wyróżniamy tranzyt organizowany (gdy hurtownia nie uczestniczy w rozliczeniu finansowym między sprzedawcą detalicznym a producentem, a jedynie pobiera prowizję) i tranzyt rozliczany (kiedy hurtownia rozlicza się finansowo za towary z producentem i detalistą).

Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, będąca najczęściej formą przetargu prowadzonego na żywo/on-line. Zazwyczaj aukcje przeprowadza się wtedy, gdy istnieje wielu potencjalnych nabywców na jeden towar. Mogą się one odbywać na targach bądź w wyspecjalizowanych domach aukcyjnych. Istnieją także aukcje. W polskim prawie cywilnym aukcja stanowi odrębną od przetargu formę zawarcia umowy. W przeciwieństwie do przetargu, charakteryzuje się ustnością i bezpośredniością składania ofert.

Jedną z form aukcji są aukcje statyczne polegające na jednokrotnej możliwości złożenia oferty handlowej, co zbliża takie rozwiązanie do przetargów bez dogrywki. Aukcje statyczne wykorzystują mechanizm konkurencji oraz elementy psychologii w celu wywołania określonych rezultatów gry rynkowej. Przykładem aukcji statycznej może być również zapytanie ofertowe skierowane do dostawców lub opcja kup teraz w sprzedaży.

Charakterystyczną cechą aukcji jest czasowe powierzenie towaru przez sprzedającego pośrednikowi, prowadzącemu aukcję. Umowa między pośrednikiem i sprzedającym zawiera zazwyczaj punkt zakazujący sprzedającemu wycofanie się z transakcji niezależnie od wylicytowanej ceny.

Punktem wyjścia jest zwykle cena minimalna, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar. Zakupu dokonuje podmiot, który w ramach licytacji zaproponuje najwyższą cenę.

Aukcje stosuje się przy sprzedaży dóbr wartościowych m.in. dzieł sztuki, antyków, nieruchomości, koni rasowych i innych zwierząt hodowlanych. Oprócz tego aukcje stosuje się często przy zbywaniu majątku osób zadłużonych lu zbankrutowanych.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk