Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

17.06.2020 Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jakie są rodzaje podatków dochodowych?

a) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

b) podatek dochodowy od osób prawnych CIT

FORMY OPODATKOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (DOTYCZY PODATKU PIT)

1.Zasady ogólne – podatek progresywny (skala podatkowa) jest podstawową formą opodatkowania dochodu pochodzącego z działalności gospodarczej przy zastosowaniu skali podatkowej w wysokości 18% lub 32%.

Przykład:

Przedsiębiorstwo osiągnęło dochód 75 000 zł.

Zasady ogólne – skala podatkowa- podatek progresywny

75 000  zł x 18% = 13 500 zł – 556,02 = 12 945,98 zł

Przykład

Przedsiębiorstwo osiągnęło dochód 102 000 zł.

Zasady ogólne – skala podatkowa- podatek progresywny

14 839,02  zł +(102 000 zł – 85528 zł)  x 32% = 14 839.02 zł + (16 472 zł x 32%) = 14 839.02 zł + 5 271,04 zł = 20 110,06  zł

2.Zasady ogólne – podatek liniowy

Odmianą opodatkowania na zasadach ogólnych jest występujący w ramach tej formy opodatkowania 19% podatek liniowy. Ta odmiana opodatkowania na zasadach ogólnych możliwa jest do zastosowania wyłącznie dla przedsiębiorców (nie mogą z niej korzystać pracownicy). Dochód uzyskany z działalności gospodarczej, bez względu na swoją wysokość, może być opodatkowany według 19% stawki podatkowej

Przykład

Przedsiębiorstwo osiągnęło dochód 47 000 zł

Zasady ogólne – podatek liniowy

47 000 zł x 19% = 8 930 zł

3.Karta podatkowa

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Jest ona ustalana w stałej wysokości, na dany rok podatkowy. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej nie zależy od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej, zależy jedynie:

  1. od rodzaju prowadzonej działalności
  2. liczby zatrudnionych pracowników
  3. liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność

Wpłaty podatku należy dokonywać co miesiąc w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

4.Ryczałt od przychodów

Z reguły ryczałt od przychodów to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeśli spodziewają się, że koszty działalności, które zgodnie z ustawą o PIT mogłyby zostać odliczone od podatku będą niewielkie w stosunku do planowanych przychodów. W przypadku ryczałtu od przychodów na wielkość należnego podatku nie mają wpływu koszty prowadzonej działalności. Wysokość podatku związana jest jedynie z wielkością przychodów.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały zróżnicowane w zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%.

Najkorzystniejsza forma opodatkowania (usługi ślusarskie)

Przykład  – Przychód = 52000 zł, Koszty = 15000 zł

(przychody – koszty = dochód)

Karta podatkowa = 12 miesięcy x 263* zł/miesiąc = 3156 zł

*miesięczna stawka podatku dochodowego dla wybranej działalności, w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, bez zatrudniania pracowników

Ryczałt od przychodów  (8,5%) = 52 000 zł x 8,5% = 4 420 zł

Zasady ogólne – skala podatkowa- podatek progresywny

= 52 000 zł – 15 000 zł = 37 000  zł x 18% = 6 600 zł – 556,02 = 6 103 zł

Zasady ogólne – podatek liniowy

52 000 zł – 15 000 zł = 37 000 zł x 19% = 7 030 zł

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk