Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

21.05.2020 Temat: Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego.

1.Miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego:
–miejsce produkcji (np.: w gospodarstwie),
targowiska, place handlowe,

–obiekty ruchome i tymczasowe,
–specjalistyczne środki transportu na terenie targowisk lub poza nimi,

–z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności na terenie miejsca  produkcji, na targowiskach lub poza nimi

2.Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) – rejestracja.

Obowiązek rejestracji RHD we właściwym organie:

– Państwowej Inspekcji Sanitarnej żywności  pochodzenia niezwierzęcego

– Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

3.Rolniczy Handel Detaliczny.

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) – to handel detaliczny, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
W ramach RHD możliwe jest  zbywanie surowców (produktów produkcji pierwotnej) oraz żywności przetworzonej (produkty mięsne, produkty mleczne, produkty „złożone”, przetwory z owoców i warzyw, pieczywo…)
Rolniczy handel detaliczny – 
LIMITY ILOŚCIOWE

 • 15 400 kg pieczywa
  •16 000 kg mąki
  •3 400 kg dżemów
  •2 000 kg pierogów
  •2 900 kg knedli z owocami
  •6 700 l soków owocowych
  •5 000 kg kiszonek warzywnych
  •1,4 tony produktów mięsnych, w tym wędlin
  •2,6 tony produktów mlecznych, w tym masła
  •30 ton szczypiorku
  •3 tony orzechów włoskich
  •2 500 kg ciast i ciastek
  •4 000 kg placków ziemniaczanych

Działalność w ramach RHD wymaga rejestracji zakładu (bez zatwierdzania).
W tym celu należy złożyć wniosek do:
• powiatowego lekarza weterynarii – produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność „złożona”
• powiatowego inspektora sanitarnego – żywność pochodzenia zwierzęcego
→Mięso zwierząt kopytnych (np. świnie, bydło, owce i kozy) przetwarzane i wprowadzane na rynek w ramach RHD musi pochodzić z uboju

→W każdym miejscu zbywania żywności w RHD umieszcza się w sposób czytelny i widoczny napis „rolniczy handel detaliczny” i dane producenta

Oznakowanie miejsca sprzedaży żywności: W miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:
– informację „rolniczy handel detaliczny”,
– wskazuje dane: imię i nazwisko prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres i miejsce prowadzenia zbywalnej produkcji żywności, weterynaryjny numer identyfikacyjny  podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

4.Rolniczy Handel Detaliczny – nadzór.

Nadzór nad RHD sprawuje:  Główny Inspektorat Weterynarii  → nad właściwą jakością zdrowotną(bezpieczeństwem) produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna → nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) żywności pochodzenia niezwierzęcego

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych IJHARS → nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk