3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl.3CB

13.05.2020 Temat: Sprawdzian wiadomości – branża rolno – żywnościowa.

Celem lekcji będzie przygotowanie się do sprawdzianu poprzez uporządkowanie wiedzy oraz utrwalenie nabytych wiadomości.

Bardzo proszę, abyście wykorzystali moje propozycje w celu  powtórzenia materiału.

W oparciu o  materiały z lekcyjne (zdalne lekcje) proponuję  zagadnienia do powtórzenia:

▪warunki sprzedaży podstawowych produktów roślinnych

▪ warunki sprzedaży podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego

▪sprzedaż na targowiskach

▪sprzedaż na rynkach hurtowych

▪sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego w gospodarstwie

▪giełdy towarowe

POLECENIE DO WYKONANIA w  załączeniu:  SPRAWDZIAN 3CB-branża rolno zywnościowa

Sprawdzian proszę przesłać dnia 13.05.2020 r. do godziny 15-tej na email beata.klasa12@gmail.com

Życzę powodzenia, pozdrawiam

Beata Waszczuk