Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/technik rolnik

Temat: Powiązania przedsiębiorstw – kooperacja.

W obecnych warunkach gospodarczych przedsiębiorstwa rywalizują między sobą o nowe rynki zbytu, o klienta oraz pozycję na rynku. Zaprzeczeniem rywalizacji jest kooperacja.

1.Więzi gospodarcze.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania rywalizacji (konkurencji) jest współpraca z innymi przedsiębiorstwami, która prowadzi do powstania więzi gospodarczych.

Więzi gospodarcze – to zależności między przedsiębiorstwami. Mogą one polegać na wymianie świadczeń między nimi albo umożliwiać wspólną realizację celów

2.Formy współdziałania przedsiębiorstw.

Kooperacja stanowi współpracę określonej grupy osób na podstawie zawartej wcześniej umowy opiera się na dobrowolności współdziałania i na partnerstwie.

 Kooperacja jest działaniem efektywnym, ponieważ umożliwia partnerom (kooperantom) osiąganie zamierzonych celów, które byłyby niemożliwe bądź trudne do zrealizowania przez każde [przedsiębiorstwo] działające we własnym zakresie.

Np. zakład nie posiada swojej lakierni i przekazuje półprodukty do polakierowania do innego przedsiębiorstwa. Ważnym elementem tej współpracy jest powierzanie innej firmie własnych towarów czy też artykułów, z jakich firma świadcząca usługi kooperacyjne musi się rozliczyć.

3.Podsumowanie
Uzupełnieniem wiadomości może być prezentacja podsumowująca materiał:

https://prezi.com/t2ageus0bapq/formy-wspopracy-i-powiazan-przedsiebiorstw/

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk