Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl.2FTP / technik rolnik

Temat: Korespondencja handlowa.

1.Korespondencja handlowa poprzedza zawarcie transakcji kupna-sprzedaży. Przedmiotem korespondencji handlowej określa się wszelkiego rodzaju pisma, jakie wymieniane są między jednostkami  gospodarczymi, w których: prezentuje się towary, ustala warunki kupna-sprzedaży, określa się warunki dostaw, ustala się formy i sposoby płatności.

2.Etapy sporządzania korespondencji handlowej:

I etap – propozycja kupna – sprzedaży, LIST REKLAMOWY, ZAPYTANIE OFERTOWE,OFERTA

II etap – zamówienie towarów lub usługi, ZAMÓWIENIE

III etap dostawa towaru, FAKTURA, PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA

IV weryfikacja dostaw, REKLAMACJA

PREZENTACJA  https://slideplayer.pl/slide/831104/

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk