2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl.2FTP / technik rolnik

Temat: Książka przychodów i rozchodów-utrwalenie wiadomości.

Celem lekcji będzie uporządkowanie wiedzy oraz utrwalenie nabytych wiadomości  w zakresie prowadzenia książki przychodów i rozchodów (KPiR).

Bardzo proszę, abyście wykorzystali moje propozycje w celu  powtórzenia materiału.

W oparciu o  materiały z lekcyjne (zdalne lekcje) proponuję  zagadnienia do powtórzenia:

▪Księga przychodów i rozchodów – kiedy założyć?

▪Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

▪Księga przychodów i rozchodów – właściwości kolumn.

▪Jednostki gospodarcze prowadzące książkę przychodów i rozchodów.

▪Możliwość zwolnienia z prowadzenia książki przychodów i rozchodów.

▪Przechowywanie książki przychodów i rozchodów.

▪Cel prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie.

▪Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk