Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl.2FTP / technik rolnik

Temat: Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

W księdze przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR), ujęciu podlegają wszystkie przychody oraz koszty związane z przedmiotem działalności, otrzymane lub poniesione w okresie jej prowadzenia. Na podstawie informacji zawartych w KPiR następuje wyliczenie zobowiązania podatkowego.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami  dydaktycznymi:

KPiR cz.1

KPiR cz.2

KPiR cz.3

ZADANIA DO WYKONANIA – W oparciu o materiał w linku odpowiedz na pytania:

1.Od czego zależy wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej?

a)

b)

c)

2.Na czym polega prowadzenie KPiR?

3.Co wpisuje się do KPiR?

4.Wymień, jakie jednostki gospodarcze prowadzą KPiR?

a)

b)

c)

d)

5.W jakim celu prowadzi się księgowość w przedsiębiorstwie?

a)

b)

Efekty pracy proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość KPiR, imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 08.05.2020 (max do piątku)

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk