Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/technik rolnik

Temat: Handel hurtowy.

1.Istota handlu hurtowego.

Handel hurtowy w najprostszym ujęciu polega na skupowaniu dużych ilości danego produktu wprost od producentów i odsprzedawaniu go do punktów handlu detalicznego – sklepom, supermarketom itp. Jednak zanim to nastąpi, hurtownia musi zadbać o właściwe magazynowanie towaru, posortowanie na mniejsze partie, zapakowanie i przygotowanie do sprzedaży.

2.Formy handlu hurtowego.

Wyróżnia się dwie formy handlu detalicznego, a więc dwie możliwe drogi, jakie towar może przebyć od producenta do sklepu. Są to:
• obrót składowy – występuje, gdy produkt przez jakiś czas jest magazynowany w hurtowni, a dopiero później trafia do punktu sprzedaży detalicznej,
• obrót tranzytowy – kiedy towar trafia od producenta do sklepu bez magazynowania, a rola hurtowni ogranicza się do pośrednictwa administracyjno-organizacyjnego. Tutaj wyróżniamy tranzyt organizowany (gdy hurtownia nie uczestniczy w rozliczeniu finansowym między sprzedawcą detalicznym a producentem, a jedynie pobiera prowizję) i tranzyt rozliczany (kiedy hurtownia rozlicza się finansowo za towary z producentem i detalistą).
3.Sprzedaż detaliczna, a hurtowa – różnice
Różnica między handlem hurtowym i detalicznym jest przede wszystkim ilościowa – ten pierwszy nastawiony jest na obrót dużych partii towaru często jednego rodzaju, drugi polega na sprzedaży mniejszej liczby produktów często bardziej różnorodnych.

Wynikają z tego kolejne różnice – sprzedaż detaliczna nastawiona jest na przyciągnięcie konkretnych grup konsumentów. W tym celu sklepy i centra handlowe przygotowują nieraz szeroko zakrojone kampanie reklamowe i akcje promocyjne. Bardzo istotną kwestią jest zaprezentowanie produktu w jak najbardziej atrakcyjnej formie, bazując na pozytywnych skojarzeniach czy z wykorzystaniem różnych mediów.

Hurtownie nie muszą poświęcać tylu środków na marketing, nieistotna jest też zwykle wizualna prezentacja produktu. Najważniejsze są za to sprawne procedury obrotu towarów i zdobycie zaufania sprzedawców detalicznych i producentów.
Warto przy tym wspomnieć, że Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadza zakaz nie tylko handlu detalicznego, ale również hurtowego. Niemniej ograniczenie to nie obowiązuje hurtowni farmaceutycznych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk