Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2 FTP/technik rolnik

23.06.2020 Temat: Arkusz kalkulacyjny.

Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób.

Najważniejszym narzędziem arkusza kalkulacyjnego są funkcje (matematyczne, statystyczne, daty i czasu, finansowe, bazodanowe, logiczne), za pomocą których wprowadzone do arkusza dane są automatycznie przetwarzane. Możliwe jest także tworzenie różnego rodzaju symulacji.

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego można także wizualizować dane, prezentując je w postaci wykresów (kolumnowych, słupkowych, kołowych, liniowych, warstwowych itd.), które pozwalają łatwiej zorientować się we wzajemnych zależnościach i tendencjach.

W zaawansowanych arkuszach kalkulacyjnych dostępne są również języki makropoleceń i języki programowania, przetwarzanie danych.

Popularnym narzędziem są tabele przestawne pozwalające tworzyć rozmaite układy danych w oparciu o tabelę podstawową i wyświetlać te same dane co w tabeli podstawowej, ale odmiennie układając zakres i położenie wierszy i kolumn, co uwypukla zależności niewidoczne w pierwotnym układzie.

Arkusze kalkulacyjne to programy służące do projektowania i wykonywania obliczeń.
Arkusze umożliwiają m.in.:

▪projektowanie i prezentację wyników obliczeń,

▪wyszukiwanie i analizowanie danych,

▪tworzenie atrakcyjnych wykresów (diagramów).

Potocznie arkuszem nazywa się również dokument stworzony przez program typu arkusz kalkulacyjny.

Popularne obecnie programy typu arkusz kalkulacyjny to:

-program Microsoft Excel z pakietu Microsoft Office jest produktem komercyjnym, działa w systemie MS Windows.
– program Calc z pakietu OpenOffice jest produktem darmowym działającym w systemach Windows i Linux. Program ten występuje czasem pod nazwą Scalc – od firmy Sun, która aktywnie wspiera jego rozwój.

Arkusz kalkulacyjny to jakby pokratkowana kartka stanowiąca wielką tabelę.
Arkusz składa się z komórek wchodzących w skład kolumn i wierszy.

Do komórek arkusza użytkownik wpisuje dane – teksty i liczby oraz formuły obliczeniowe.

Formuły to wzory pozwalające obliczyć wartość na podstawie zawartości innych komórek. Formuła może zawierać adresy komórek, biorących udział w obliczeniach, operatory matematyczne oraz funkcje.
Funkcje to zaprojektowane algorytmy, obliczające lub wyszukujące określone wartości (np. średnia, maksimum).

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk