Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2 FTP/ technik rolnik

Temat lekcji: Podatek dochodowy w działalności gospodarczej – ćwiczenia.
1. Cele lekcji: doskonalenie umiejętności obliczania podatków dochodowych.
2. Plan przebiegu lekcji: powtórzenie wiadomości o podatkach dochodowych
▪ Podatek progresywny (skala podatkowa) jest podstawową formą opodatkowania dochodu pochodzącego z działalności gospodarczej przy zastosowaniu skali podatkowej w wysokości 18% lub 32%. Podatek uzależniony od osiąganego dochodu.
▪ Podatek liniowy- dochód uzyskany z działalności gospodarczej, bez względu na swoją wysokość, może być opodatkowany według 19% stawki podatkowej.
3. Materiały i zadania do wykonania: Powtórz wiadomości z poprzedniej lekcji i wykonaj zadania w Karcie pracy, która jest w załączniku KARTA PRACY 1 podatki
Uzupełnioną kartę pracy wyślij dziś 31.03.2020 na mojego e-maila beata.klasa12@gmail.com
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres lub przez dziennik elektroniczny. Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam
Beata Waszczuk