Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie 3CB

Temat: Utrwalenie wiadomości – koszty, przychody, rentowność.

1.Cele: doskonalenie umiejętności rozróżniania kosztów i przychodów oraz obliczania kosztów, przychodów, wyniku działalności (zysku netto) i rentowności.
2.Plan przebiegu lekcji/zajęć
-powtórzenie wiadomości z zakresu kosztów działalności, przychodów ze sprzedaży, zysku brutto i netto, rentowności.
3.Materiały i zadania do wykonania:

1)Podaj 2 przykłady kosztów

2)Wskaż rodzaje kosztów

3)Co to są koszty całkowite?

4)Jak oblicza się koszty całkowite (Kc)?

5)Jakim słowem określamy przychód?

6)Jakim słowem/słowami nazywamy zysk?

7) Kiedy firma osiąga zysk?

8) Kiedy firma ponosi stratę?

9)Jak obliczamy zysk netto?

10) Co to znaczy rentowność?

Ćwiczenie sprawdzające Koszty i Przychody

KARTA PRACY  w załączniku wyżej (pod punktem 10)

Kartę pracy proszę odesłać na e- maila beata.klasa12@gmail.com

Do dnia 3.04. 2020 r. (piątek).

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Powodzenia!

Pozdrawiam, Beata Waszczuk