Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. III MTP

Temat: Działalność zaopatrzeniowa przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Na dzisiejszej lekcji poznamy zadania jakie realizuje dział zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.

Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie gastronomicznym to istotny element procesu produkcyjnego, warunkujący zapewnienie ciągłości produkcji gastronomicznej i procesu świadczenia usług. Konieczne jest dostarczanie produktów żywnościowych w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie oraz zgodnych z zamówionymi parametrami, czyli o odpowiedniej jakości. Ważnym zagadnieniem są koszty zakupionych i dostarczonych produktów żywnościowych, wpływają one wynik finansowy przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Zaopatrzeniem w dużym przedsiębiorstwie gastronomicznym zajmuje się dział zaopatrzenia. W małej restauracji lub kawiarni jest to jedna lub dwie osoby.

 

Zadania działu zaopatrzenia przedsiębiorstwie gastronomicznym:

  • zapewnienie odpowiednich produktów żywnościowych pod względem ilości
  • zapewnienie produktów żywnościowych o odpowiedniej jakości i cechach użytkowych
  • kontrola kosztów zaopatrzenia przedsiębiorstwa gastronomicznego przez pozyskiwanie dostawców oferujących korzystne ceny
  • zapewnieni dostaw we właściwym czasie i obniżenie poziomu zapasów produktów trwałych
  • właściwa współpraca z kontrahentami i innymi osobami w przedsiębiorstwie w szczególności przyjmującymi zamówienia na usługi gastronomiczne

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

Pozdrawiam

Lisiecka Anna