Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii KL. III MTP

Temat: Przychody przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać przychody przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Omówimy:

  1. Pojęcie przychodów (P).
  2. Rodzaje przychodów.

 

Ad.1.

Przychód to pieniądze otrzymane ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów handlowych, usług i składników majątku (utarg, zarobek).

 

Ad.2. Wyróżnia się przychody:

  1. ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
  2. z posiadanych pieniędzy np. odsetki od lokaty w banku
  3. inne źródła np. ze sprzedaży majątku (tj. samochodu, maszyny), otrzymane darowizny

 

Przykład

W kawiarni w danym miesiącu dokonano następujących transakcji sprzedaży:

Kawa w cenie 6 zł – 1 000 porcji

Kawa w cenie 7 zł – 1 500 porcji

Kawa w cenie 9 zł – 2 000 porcji

Łączne przychody ze sprzedaży wynoszą:

(6 zł x1 000)+(7 zł x 1 500) + (9 zł x 2 000) = 6 000 zł+10 500 zł + 18 000zł = 34 500 zł

Osiągnięto następujące inne przychody:

– pozostałe przychody operacyjne 1 000 zł

– przychody finansowe 2 500 zł

– zyski nadzwyczajne 500 zł

Suma innych przychodów 4 000 zł

 

Przychody (P) = przychody ze sprzedaży + inne przychody

P = 34 500 zł + 4 000 zł = 38 500 zł

W danym miesiącu w kawiarni osiągnięto przychód 38 500 zł.

 

Sprawdź swoją wiedzę Karta pracy 4 przychody

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP4 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)

Termin przesyłania prac 30.04.2020

 

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna